Zaznacz stronę

Zrealizowane  projekty

Nazywam się

Witold Isalski

Witam na mojej stronie gdzie będę dzielić się wiedzą i doświadczeniem z

budowania na roli

Projektuję różnego rodzaju obiekty budowlane od końca XX wieku. Od 2005 roku zajmuję się  głównie projektowaniem dla ROLNICTWA. Przez te lata wraz z moim zespołem projektowałem, nadzorowałem, kosztorysowałem, doradzałem, pomagałem we współpracy z bankami w zakresie budowlanych inwestycji rolniczych. Pomagałem przejść przez skomplikowane procedury prawa budowlanego  i prowadzenia inwestycji. Łączę wiedzę budowlaną z rolniczą,  wiem co pomaga,  a co przeszkadza zwierzętom na fermach. 

Wiedzę o technologii upraw polowych, chowu zwierząt,  głównie hodowli krów czerpię z rozmów z rolnikami, technologami, własnych obserwacji  i oczywiście z periodyków branżowych. Zwiedziłem wiele obiektów rolniczych w Europie i mam pojęcie o różnych rozwiązaniach funkcjonujących na rynku. Cenną wiedzę nabyłem poprzez współpracę z największymi firmami będącymi dostawcami urządzeń technologicznych montowanych w udojniach i oborach. Nie muszę chyba dodawać, że moja ulubiona gra komputerowa to „Farming Simulator”.

Projektowałem

 fermy krów, magazyny zbożowe,  silosy,

warsztaty sprzętu rolniczego, stajnie, ujeżdżalnie

Ferma krów w Langowie

 

Inwestor: Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.

Projekt budowy dwóch obór – na krowy mleczne [po 650szt każda], hali udojowej [karuzela 60szt] z zapleczem socjalno-technicznym i obory porodówki [na 170szt], wiaty na cielęta hodowane w budkach indywidualnych [120szt], wiaty na cielęta hodowane w kojcach i budkach grupowych [200szt], dwóch obór – jałowników [360 i 240szt], dwóch obór – cielętników [480 i 330szt], dwóch wiat na słomę, dwóch komór silosa na kiszonkę [3000m2 każda], trzech komór silosa na kiszonkę [2000m2 każda], sześciu zbiorników na gnojowicę [poj.6500m3 każdy], kompleksu warsztatowo-magazynowego obejmującego magazyn pasz i magazyn sieczki, płyty obornikowej

Fermy krów w Wierzbicy Górnej

 

Inwestor: Przedsiębiorstwo Rolne Agro-ferm Sp. z o.o. w Wierzbicy Górnej

Projekt budowy Hali udojowej [karuzela 38szt] z zapleczem socjalno-technicznym, obory na krowy mleczne [450szt], przebudowy istniejącej obory na oborę porodówkę [165szt], przebudowy istniejącego magazynu pasz na oborę-jałownik [400szt], dwóch zbiorników na gnojowicę [poj.2300m3 każdy], wiaty na cielęta hodowane w budkach indywidualnych i w kojcach i budkach grupowych [110szt]

Ferma krów w Starczowie

Inwestor: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Zabkowickim Sp. z o.o.

Projekt budowy Hali udojowej [bok w bok 2x16szt] z zapleczem socjalno-technicznym, obory na krowy mleczne [350szt], jałownika porodówki [150szt], płyty obornikowej pow.[1250m2], zbiornika na gnojowicę [poj.1524m3]

Kompleks okołoporodowy na fermie krów w Krotoszynie

 

Inwestor: Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.

Projekt budowy obory porodówki dla krów zasuszonych i w okresie okołoporodowym wraz z halą udojową do jej obsługi[ok.100szt], wiaty na cielęta hodowane w budkach indywidualnych [80szt], wiaty na cielęta hodowane w kojcach i budkach grupowych [160szt], płyty obornikowej [pow.ok.550m2]

Kompleks czyszczenia i zaprawiania zboża do siewu w Kietrzu

 

Inwestor: Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.

Projekt budowy kompleksu składającego się z  budynku czyszczalni i magazynu płaskiego poj.850t, 6 zbiorników na zboże poj.210t każdy, 4 zbiorników na zboże poj.130t każdy,  linii czyszczenia zboża i wiaty kosza przyjęciowego

Magazyn zbożowy w Kietrzu

 

Inwestor: Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.

Projekt budowy kompleksu składającego się z 2 zbiorników na zboże poj.5000t każdy, 2 zbiorników na zboże poj.1000t każdy,  dwóch suszarni na gaz ziemny w zabudowie z wiaty, wiaty przyjęcia i ekspedycji, wieży transporotowej z dwoma czyszczalniami, wiaty na zanieczyszczenia, przebudowy fragmentu budynku istniejącego magazynu na sterownię

Magazyn pasz w Wierzbicy Górnej

 

Inwestor: Przedsiębiorstwo Rolne Agro-ferm Sp. z o.o. w Wierzbicy Górnej

Magazyn pasz o powierzchni 1033m2

Budynek warsztatowo-garażowy w Skrzypcu

 

Inwestor: KASPRZYCKI. Transport i spedycja

Projekt prowadzenie inwestycji z ramienia Inwestora w zakresie finansowo-rozliczeniowym i prowadzenie budowy jako Kierownik Budowy, budynku garażowo-warsztatowego z dwoma stanowiskami postojowo-naprawczymi dla samochodów ciężarowych oraz sprzętu rolniczego wraz z zapleczem socjalno-biurowym o pow.ok.500m2

Kompleks budynków socjalnych i warsztatowych w Modzurowie

 

Inwestor: Zakład Nasienno Rolny „Modzurów” Grupa Szelejewo Sp. z o.o.

Projekt przebudowy z nadbudową warsztatu głównego, remontu warsztatu pomocniczego, przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania fragmentu budynku biurowo-mieszkalnego na potrzeby zaplecza socjalnego, remont dachu i elewacji budynku warsztatu pomocniczego, kompleksowy placu przed warsztatami

Myjnia pojazdów rolniczych w Kietrzu

 

 

Inwestor: Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.

Projekt budowy myjni pojazdów rolniczych, w tym indywidualnego rozwiązania dla mycia opryskiwaczy

Przebudowa silosa na kiszonkę w Krowiarkach

 

 

Inwestor: Zakład Nasienno Rolny „Modzurów” Grupa Szelejewo Sp. z o.o.

Projekt przebudowy istniejącego silosa na kiszonkę wraz z jego rozbudową – 6 komór o powierzchni łącznej ok.5750m2

Rozbudowa silosa na kiszonkę w Wierzbcu

 

 

Inwestor: Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o.

Projekt prowadzenie inwestycji z ramienia Inwestora w zakresie finansowo-rozliczeniowym i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru rozbudowy silosa 3-komorowego o powierzchni około 4000m2, budowę wiaty na słomę

Rozbudowa silosa na kiszonkę w Starczowie

 

 

Inwestor: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Zabkowickim Sp. z o.o.

Projekt rozbudowy silosa na kiszonkę o dwie komory każda o powierzchni 1306m2

Masz pomysł w głowie?

Zrealizujmy Go!

Kontakt

48-200 Prudnik

kontakt@budowanaroli.pl